SIA MONEY EXCHANGE

เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโกลเด้นวอลล์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รับแลกทุกสกุลเงิน เป็นสถานประกอบการที่มีความครบถ้วนทุกคุณสมบัติของการให้บริการธุรกิจทางด้านการเงิน ให้อัตราการแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ มีที่จอดรถสะดวกสบาย และมียามรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน (โทร. 0-2650-0824-8 แฟกซ์. 0-2650-0805)

ตั๋วโปรโมชั่น เส้นทาง ยอดฮิต
เส้นทาง สายการบิน ราคาคลาส เงื่อนไข

**ราคาบัตรๆข้างต้นไม่รวมภาษีสนามบินและค่ะธรรมเนียมทุกประเภท**